Aanslagen tot een feit en feiten zijn bewezen in Nederland waaronder moerwijk in USA waaronder Obama en zijn snoor strategisten en China met de professoraat strategisten sinds 1984 wereldwijd

augustus 19, 2009 Plaats een reactie

De openbaring tot het plegen van een aanslag op feiten is gebleken en bezwaar is gedaan tegen Hirsch Ballin die nog steeds niet onder arrest is gezet sinds hij en officier van justitie en de rechterlijke macht met hen corruptieve samenwerkende niet de corruptieven opzij hebben gezet om ze te straffen, ik verplicht ben de samenwerking op te geven met de Amerikaanse overheid en met de Chinees overheid en de Nederlandse overheid permanent, waarmee de landen die een samenwerking hebben gehad verplicht zijn in de Verenigde Naties hen rechten en plichten tot het verdedigen van mijn slachtofferistiek uit te voeren permanent, waaronder de autonomie van mij beschermt is als HIMA zijnde onder de Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap is mijn autonomie beschermt en ben ik verplicht over te gaan tot hardere maatregelen.

Hiermee is de sociologie en DDDD alleen uitvoerbaar voor een nieuwe overheid in Nederland die bestaat uit intellectuelen die elkaar respecteren, accepteren, waarderen en nomineren.

De medeplichtigheid en voorbereidbaarheid en de pogingen daartoe inclusief samenspanningen tegenover WSA, TSISA en TSWM is minimaal strafbaar met een 21 jarige gevangenisstraf per lidstaat van de EU/VN en van degenen die nog steeds de autonomie proberen te verderven als HOMOLOGATE IN MAESTRO’S AMPLIFICATION’S aangezien 3Com bestaat uit ya.man.yo rs lady en vaqas, ik, ben ik verplicht geraakt om onmiddelijk schending van mijn autonomie en mensenrechten te melden bij de Verenigde Naties en dat heb ik nu meteen dan gedaan. Waardoor alle lidstaten en hen rechters verplicht zijn gehoor te geven aan deze schending en beroep te doen tegen de overheden die verantwoordelijk waren voor deze misdadig en wandadig gedrag en uitvoerig gedrag van samenspannen en pogen tot voorbereidbare uitvoeringen van corruptief samenhangende aanslagen op feiten die hen samen in uitvoeringen hebben weten te vinden en ondervinden aan gezamenlijke besluitsvormingen van cruciale hoofdstukken van generation transformism te misbruiken hierdoor, en religeuze misvattingen te maken in moerwijk en constant in Iraq en Afghanistan de media als wapen te gebruiken om mensen psychologisch dwars te zitten met valsheid in beelden, schriften en belastbaarheden van financiele tot gerechtigheden.

Advertenties
Categorieën:staat van waarheid

Gebleken is geen legaliteit te hebben bereikt, dan alleen wangedrag in moerwijk en corrupties per locatie

augustus 19, 2009 Plaats een reactie

Het is eindelijk gebleken dat de meest hoogst genoten perfectie van Vaqas, dat ben ik in de meest rechtmatigste en wetmatigste blijkbaarheid van een hart, van 2005 het meest respectvolste benadering ter wereld heeft zien veranderen in de meest belachelijkste corruptie ter wereld.


Categorieën:staat van waarheid

Ratificatie RS Lady functie en functionaliteiten als factoren voor sociabiliteit is toegegeven aan de Nederlands Marokkaans dame, gelegen aan veiligheidsoverwegingen en emancipatieoverwegingen

augustus 19, 2009 Plaats een reactie

Hiermee te benoemen aan de crucialiteit van het te ambieren positie van nu en dan, als toekomstvisie een laag cultuur en emancipatie te ontwikkelen, de sociabiliteit van VSA hiermee te hebben toegepast voo RS Lady functionaliteit ter behoeve van het terechtstelling om success niet te laten falen, maar hindernissen van vrijheid en beweging direct en frontaal aan te houden en uit de weg te halen, voor de toekomst, hiermee te hebben voldaan aan mogelijke veiligheidsoverwegingen van lijsten in de toekomst.

Categorieën:staat van waarheid

74, Ratification RS Lady and mandate, 18-08-09, 17.00 PM – Rijswijk/The Hague

augustus 18, 2009 3 reacties

RS Lady

Ratificatie en mandaat RS Lady, dinsdag 18 augustus 2009

Voor de juiste ratificatie van RS Lady, is het belangrijk om zeer zorgvuldig te zijn met de kwalificaties van haar rechtmatigheden en wetmatigheden die succesvol afgerond dienen te zijn inmiddels.

We zijn op de hoogte van haar samenbijeenkomst, en we zijn inmiddels op de hoogte dat ze wellicht Ratificeren wilt opnemen in de toekomst als een mogelijkheid om zichzelf succesvol te maken als een functionaliteit van TTT.ASIST.CCC.

Vooralsnog is besloten dat ze als R72 Screened Lady het recht heeft om te bewijzen wie ze is en wat ze is geworden, en of ze speciale doelen heeft vanwegen baby’s, en mocht ze interesse hebben in zaken die verder gaan dan baby’s dan zoals rechtmatigheden en wetmatigheden alvorens naar sociale ontwikkelingen en educatieve ontwikkelingen dan kan ze dat direct melden, dan weten we dat inmiddelijks onmiddelijk, zodat we de juiste ratificatie eisen kunnen voldoen per land.

Voor RS Lady heb ik het volgende te berichten, en dat is dat ik graag naar je vooruit kijk, en wil weten of je al interesse hebt om naar voren te komen met een mogelijkheid in de toekomst om een succesvolle toekomst te creeëren voor het aangaan van het volgende, zodra de screening succesvol voltooid is en de corrupties geen enkele toepassing hebben van snorren tot militaire eenheden, kan haar mandaat verleend worden om succesvol te worden in de richting van het kiezen voor mijn bedoelingen in pp-ss-ss en kan ze vervolgens doelstellen om succesvol te komen naar het geluk van het leven en dat is om te laten zien of we samen met elkaar zulllen omgaan in de toekomst en zo ja dan hetgene succesvol te worden ook succesvol te houden. Daarom is de mandaat mogelijk als de legaliteit succesvol naar autoriteit kan worden afgerond.

Herkend door,

Vaqas

Categorieën:staat van waarheid

Request of quashing out injustice, 99, KLPD responded outside also in special police car with sirens

augustus 15, 2009 Plaats een reactie

This request is about quasing injustice overall, including psychiatry.

Where it is proven to quash out injustice negativity is at large, which is not proceedable.

26
11
30-3

99
56
Science and brains, brains recognized today flowers of scientism in scientists levels.

Categorieën:staat van waarheid

77, 07!, 03, 40!, 59, 09, 64, 38, 39, 15, 45, 91, 14, 13-3, 13, 37-6, 53, De dossier die geleverd was aan klpd/justitie, alle verkeerde of niet kloppende feiten zijn duidelijk gemaakt, waarvoor geen brief meer verwacht kan worden. Waarbij de verzoek van 10 om brief te sturen geweigert is.

augustus 15, 2009 Plaats een reactie

Daar in die documentatie staan ook zaken in die niet kloppen maar zaken die niet kloppen kent de mivd al, de dossier was snel gemaakt om me positie te beschermen om mij te beschuldigen voor wat dan ook is die dossier dus niet gemaakt, mochten er fouten gevonden zijn in de dossier dan kunnen ze gemeld worden bij mivd, aangezien die betrokken was voor die dossier, verder wordt geacht de wet na te leven, zoals al eerder is bewezen waarom de consternatie strafbaar gesteld is.

Alle verkeerde of niet kloppende feiten zijn duidelijk gemaakt en de dossier is gecontroleerd er zijn documenten eruit gehaald die niet daar in pasden aangezien de beleving van wel of niet misbruikt worden een heel andere uitpak heeft gehad, en ik dus de gerealiseerde natuur van wel of niet misbruikt worden wilde bewijzen, ik het term genocides gebruikt had of poging tot moord en dat nu weggestreept heb en documenten waarin staat dat ik overvloedig misbruikt werdt verwijdert heb, correcties heb gemaakt aan feiten die niet kloppen, en zo de dossier weer kloppend heb gehouden, dat verbaal gedaan heb zodat klpd en mivd niet denken dat ze een zinloos dossier krijgen want dat is niet zo, de documenten die kloppen daar staan veel teksten in over zaken waar het om omgaat vanwegen roelofssen aantal documenten zitten dubbel erin laat ook weer zien dat mensen hun werk niet goed deden, leert toch weer aan de andere kant dat verwachtingen van klpd over de dossier niet meer nodig zijn, dan alleen dat de strafbaarheid van de consternatie bij degenen die het uitgevoerd hadden wel gedaan wordt, waarmee bewezen is dat wie strafbaar waren voor consternatie wel strafbaar blijven.

03

Daarom is de ongeldige vormheid van documentaties die niet kloppen met de realiteit ongeldig verklaart, en wordt ook geen reactie meer verwacht op die documentaties, noch op andere documnetaties dan dat de justitie ze werk zal kunnen uitvoeren nu.

Categorieën:staat van waarheid

94, 38, 54 Psychiatrie strategisten en parnassia en de rechten en plichten van slachtoffers

augustus 14, 2009 Plaats een reactie

Het is bewezen dat slachtoffers van psychiatrie, nu of naarmate de groei bevordert geen toename hebben aan evenredige rechtmatigheid en wetmatigheid en geen wetenschappelijke profijt hebben mensen op internet die wel hierin zich doelen hebben bewezen zich te willen begunstigen om sociaal steun te bieden aan psychiatrische slachtoffers zoals ik, waaronder militaire slachtoffer en militaire hypermoderne slachtoffer, mijn verzoek is dus simpel, ik wil graag de hele organisatie parnassia op hen knien en de afsluiting van hen organisatie aangezien hen betrokken zijn met inmengeling van corrupties en schuldig zijn bevonden aan het beschadigen van me lichaam waardoor ik voor me leven gevochten heb, inclusief laan en mandema en aalbers en bonai met de professoraten die schuldig zijn.

99-7 88 41-18 42 11-7 75-4 52 18 39 98 11 33-gng-9 98 79-7 39 24-8 03 28 14 43 01 09 35 53-vd-zk, 93 69 33 48 58 33 75 21

14-08-09

Categorieën:staat van waarheid